PERSONDATAPOLITIK – SS Auto

1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes ss-auto.dk, en del af SS Auto Aps. (“SS Auto”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden ss-auto.dk (“Hjemmesiden”). SS Auto er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til SS Auto kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Når du besøger Hjemmesiden

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for at varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. Eksterne leverandører kan levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du bestiller tid eller kommunikerer med os på Hjemmesiden

Vi indsamler de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Formålet er at kunne levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder administrere dine rettigheder til at kunne reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3. Modtagere af personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker kan videregives til eksterne samarbejdspartnere. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc., er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens art. 45. Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her. Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her.

4. Dine rettigheder

4.1 Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om bl.a., hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@ss-auto.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.2 Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3 Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5 Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@ss-auto.dk.

4.8 Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jf. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jf. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt

mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Ændringer i Persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

8. Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

9. Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c. Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

10. Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

11. Privatlivspolitik for Facebook-annoncering

11.1 Introduktion

SS Auto er forpligtet til at beskytte vores kunders og brugeres privatliv. Denne privatlivspolitik beskriver vores praksis vedrørende indsamling, brug og deling af personlige oplysninger gennem Facebook-annoncer.

11.2 Informationsindsamling

Når du interagerer med vores annoncer på Facebook, kan vi indsamle oplysninger, som du frivilligt giver, såsom dit navn, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger, gennem formularer eller andre interaktionspunkter. Vi kan også modtage visse oplysninger fra Facebook, såsom interaktioner med vores annoncer, afhængigt af dine privatlivsindstillinger på Facebook.

11.3 Brug af oplysninger

De oplysninger, vi indsamler, bruges til at:

  • Give dig information, produkter eller tjenester, som du anmoder om fra os.
  • Forbedre vores reklamekampagner og måle deres effektivitet.
  • Kommunikere med dig om vores produkter, tjenester og kampagner.

11.4 Deling af oplysninger

SS Auto sælger eller udlejer ikke personlige oplysninger til tredjeparter. Vi kan dele oplysninger med:

  • Tjenesteudbydere, der udfører tjenester på vores vegne, under fortrolighedsaftaler.
  • Juridiske myndigheder, når det kræves ved lov for at beskytte vores rettigheder eller andres rettigheder.

12.5 Datasikkerhed

Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger, vi indsamler og behandler. Dog er ingen internetbaseret tjeneste fuldstændig sikker, så vi kan ikke garantere absolut sikkerhed for dine oplysninger.

11.6 Dine valg

Du har kontrol over dine privatlivsindstillinger på Facebook, som bestemmer de oplysninger, der deles med os gennem dine interaktioner med vores annoncer. Du kan administrere disse indstillinger i din Facebook-konto for at begrænse målretning af annoncer og datadeling.

11.7 Ændringer i denne privatlivspolitik

SS Auto forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid. Vi vil offentliggøre eventuelle ændringer på denne side og opfordrer dig til at gennemgå vores politik periodisk.

11.8 Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik eller vores privatlivspraksis, bedes du kontakte os på info@ss-auto.dk.

12. Versioner

Denne version af SS Autos persondatapolitik er dateret den 22/5-2024.

13. Kontaktoplysninger

SS Auto Aps. er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

SS Auto Aps.
CVR-nr. 35900993
Lyngbygårdsvej 76
8381 Tilst
Tlf. nr.: +45 50147943
E-mail: info@ss-auto.dk